Bedrijfseigen software

• Bedrijfsspecifieke simulatiesoftware voor werkvoorbereiding in uw productie


     • Stromingen van vloeistoffen en gassen, sterke van metalen


     • Warmtetransport en fase-overgangen

 

• Interface voor repetitieve ontwerphandelingen, zie Voorbeelden


• Geen licentiekosten en geen onderhoudskosten


• Volledige vrijheid door beschikaarheid van de broncode